•    

  

         

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

 www.

YADAV VIVAH , CHAT MANGNI PAT VIVAH MATRIMONIALS
= 1943, SECTOR-4, URBAN ESTATE,
GURGAON, HARYANA, 122001,
India

ph: 0124-2220455,2326846
alt: 9811809546,9899336667

 

   

YADAV HINDU RELLGION , YADAV : COMUNITY , YADAV : GOTRA

Khosya, Kousaliya, Khola, Noniwal, Mehta, Motan, Saanp, Afaria, Kalaliya,Gangania,

Nirwan, Dahiya,Balwan, Thukran, Kakkas, Ghummi, Jhagrolia, Gounwal,Atri,Khaliav,

Kherwal,Pawalia,Nakumb, Satoriya, Dehran, Terakiya,Tondak, Gummi,Narwaria,Khor,

Bichwalia,Datarta, Sigarhia, Pachwania, Sounaria,Pacheria,Gothwal, Nainan,Jhawat,

Kousaliya,Bhillon,Kashyap, Deswal, Dagar, Khatodiya,Kashyap, Jhawat,Billon,Pacheria,

Nainan,Narwaria, Khar, Phathak, Kadainyaa, Bakia,Bidariya, Mahalay, Soundaliya,Dabar,

 Dhamdolia,Kalhore, Katale, Kaltope, Kukde, Korale, Kavle,Kharmate,Khillare,Gandile, Gandas,Gavate,Gabopalkar,GomasheChakhrate,Chabookswar,Jare,Damale, Dukare,Pote

Dhole (Dhohle)Tambde,Tadge, Darade, Nakade, Naikwade,Nagargoge,Nagare, Palwe,

 Pote, Pakhrekh,Kundekh Phatkalu, Phade,Bikkad, Barganje,Neharkar,Binawade(binkade), Bahange-Bange,Bedde, Barke, Bondare, Laman,Lendkhere, Laade, Landage,

Vare,Sangale, Laruk-Saruke, Shelke, Shekde, Hange,2. Kuli Prataprao(Mudhabachchhav) Dhampal Ved: Yajurved Gotra: Atri Arbuj, Katare, Katkarhed,Katne-Katane, Khokale, Khadvagale, Khedkar,Khandare, Garje, Golar, Gandve, Ghurjale, Chavre,Chepte,

Thobre,Dhule, Dhagar, Toge, Dahiphale, Dagarkhair, Dhaj, Dhupare, Nehhale, Palvade,

Padhait, Bade-Badhe, Bokare, Balte, Batvade,Vadane, Bhatane, Bhunde, Bhatane, Mundhe,Morule, Madkar, Misal, Ladke, Lavhare, Valambe,Vagadi, Vighanane, Sathe, Sanshe, Sonpir,Saatbhaye, Shirsaath3. Kuli Chandrarao(More-Morya) Ved Yajurveda,

Gotra Gautam-Bramha Upnave: Egare-Edhare,Umbre, Kakad, Lahane, Sanap,(Tover)

4. Kuli Garudrav Ved: Rigveda, Gotra: Kashyap pnave: Andhale, Kangne, Kuspate,

Kendre,Gongane, Gholave, Chaudare, Jayvar, Tandle,Dudhvarpe, Bhedekar, Bhaid,

5. Kuli Pawarrao (Pawar) Ved: Yajurved, Gotra:Bhardwaj Shook Upnave: Ambale-Abale,

Ugalmugale, Kadpe Chipate, Bodke, Bargal, Musle, Latpate, Vanve, Bichu, Pandit

6. Kuli Jagtaprao (Jagtap) Ved: Yajurveda,Gotra:Kanva Upnave: Kande, Kute,Gngavane,

Daud,Dhatrak Dhayatidik, Murkute, Rakh,7. Kuli Bhalerao(Yadav) Ved Yajurved, Gotra

Parashar, Kaundaya Upnave: Khade, Chole,Dongre, Bangar,8.Kuli Prachandrao (Jadhav) Ved: Rugved, Gotra:Kashyap, Vishwamitra Upnave: Avhad, Indurkar,Kale, Jaybhay,

Dapurkar, Dombale, Bondre,Pandit, Shatre, Hadpe 9,kuli Bhagwantrao Ved: Rugved Gotra: Jagdagni Upnave: Kalvaze, Tate, Magar, Phad10. Kuli Balwantrao Ved Rugved,

 Gotra:KashyapUpnave: Epar, Chakor, Dargude, Late, Lagle,Hembade,

11.Kuli Tavarrao and extra more gotra of yadav comunity.

        

 

Copyright this business. All rights reserved.

www.yadavvivah.com & Chat Mangni Pat Vivah Matrimonials www.yadav.vivahpoint.com,www.yadav.vivahmatrimonial.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YADAV VIVAH , CHAT MANGNI PAT VIVAH MATRIMONIALS
= 1943, SECTOR-4, URBAN ESTATE,
GURGAON, HARYANA, 122001,
India

ph: 0124-2220455,2326846
alt: 9811809546,9899336667